นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุอุตสาหกรรมที่เหลือใช้ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG idea challenge 2024) ในโครงการ "Lampang industrial fair"


ชื่อผลงาน "ของเสียจากโรงงานเซรามิค กระดาษสาทนไฟ"
"รองชนะเลิศอันดับที่ 1"

ขอแสดงความยินดีกับ
✅น.ส.อนงค์ทิพย์ เรืองสงคราม
✅น.ส.จุฑามาศ นิธิสุวรรณ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุอุตสาหกรรมที่เหลือใช้ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG idea challenge 2024) ในโครงการ "Lampang industrial fair" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ เซนทรัลพลาซ่า ลำปาง
โดยมีที่ปรึกษาโครงการ คือ
✅ผศ.ดร.ญาณสินี สุมา
✅ผศ.ดร.ประดับดวง เกียรติศักดิ์ศิริ
✅คุณกิตติพงษ์ อยู่ดี
นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอีก 1 เรื่อง เข้าร่วมประกวดในงานดังกล่าวด้วย
ชื่อผลงาน "ทรายแมวจากฝุ่นและขี้เถ้าของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล"
โดย
✅น.ส.เบญจมาศ วงศ์คำ
✅นายณัฐพล โชคศรีเจริญ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
โดยมีที่ปรึกษาโครงการ คือ
✅ผศ.ดร.ญาณสินี สุมา
✅ผศ.ดร.ประดับดวง เกียรติศักดิ์ศิริ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
        FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th