เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมาสทริชต์ ปีการศึกษา 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศูนย์รังสิต สมัครเข้าร่วม โครงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมาสทริชต์ ปีการศึกษา 2566
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศูนย์รังสิต
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3. มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน - เวลาที่กำหนดได้

กำหนดการ
📌 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เปิดรับสมัคร
📌 17 กุมภาพันธ์ 2567 เยี่ยมชมวัดพระแก้วและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
📌 29 - 31 มีนาคม 2567 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเรียนรู้งานด้านสาธารณสุข ณ จังหวัดลำปาง
📌 4 เมษายน 2567 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษา
โครงการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมาสทริชต์
ปีการศึกษา 2566


สมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.asia/2JN01

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
งานกิจการนักศึกษา
คุณชญานิศ หนุนวงศ์ (พี่โลตัส)
โทร: 085 777 7106
LINE ID: lotus_44444

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th