TCAS67 รอบที่2 Quota คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📍 โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
วันที่รับสมัคร 8 - 19 มกราคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่


📍 โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่รับสมัคร 8 - 19 มกราคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่


📍 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
วันที่รับสมัคร 1 - 18 มีนาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่


📍 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่รับสมัคร 1 - 18 มีนาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่


เปิดรับเฉพาะศูนย์รังสิต
📍 โครงการนักศึกษาพิการ   วันที่รับสมัคร 14 มีนาคม 2567
       รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
📍 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง   วันที่รับสมัคร 1 - 18 มีนาคม 2567
       รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


เปิดรับเฉพาะศูนย์ลำปาง
📍 โครงการโควตาพื้นที่
       วันที่รับสมัคร 1 - 18 มีนาคม 2567
       รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
     🌏  https://www.tuadmissions.in.th


ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th