กำหนดการจัดงานพิธี "พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564" คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2566
แสดงความยินดีและซ้อมย่อย
ณ ห้อง 2014
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


25 พฤศจิกายน 2566
ถ่ายภาพหมู่
นัดหมาย เวลา 07.40 น.
ณ สนามราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


30 พฤศจิกายน 2566
รับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตศึกษา เวลา 09.00 น.
ปริญญาตรี เวลา 16.00 น.
ณ อาคารกิตติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th