Thammasat Open House 2023

บรรยากาศงานเปิดบ้านธรรมศาสตร์ Thammasat Open House 2023 : Space of Limitless Education
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งงานบริการวิชาการเพื่อสังคมฟรี ด้วยการใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย หรือ Body Composition Analyzer ให้บริการตรวจวัดนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมงาน
อีกทั้งจัด Workshop ผ่านการเล่นเกมแลกของรางวัล ได้แก่
🔵 การเล่นเกม ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Physical Activity ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายตามธรรมชาติเป็นตัวควบคุมเกม ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความจริงเสริม (AR) กล้องจะแปลงการเคลื่อนไหวของคุณให้เป็นดิจิทัลและเพิ่มพลังให้กับการเล่นเกมแบบเรียลไทม์
🔵 เกมบิงโก แยกขยะ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจำแนกชนิดของขยะในแต่ละประเภท ด้วยการใช้ "Play-based learning: การเรียนรู้ผ่านการเล่น"
🔵 เกมทายคำอาชีวอนามัย เรียนรู้คำศัพท์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

🗓️ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2566
📍 ณ ยิมเนเซียม 4 - 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม     Click!


news_img1
news_img2

news_img1
news_img2

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th