เปิดรับสมัคร ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 18 ทุนละ 30,000 บาท/ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ม.ค. 2567

รับสมัคร "ทุนส่งน้องเรียนจบ" มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566
⭐ ทุนละ 30,000 บาท/ปี
⭐ จำนวน 30 ทุน
⭐ ต่อเนื่องจนจบป.ตรี
สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

✅ คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66)
2. ศึกษาในหลักสูตรตามที่ระบุในโปสเตอร์
3. GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.15
4. ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้น กยศ. กรอ.)
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้ ตลอดการรับทุน

✅ กำหนดการ
19 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
22-26 มกราคม 2567 รอบคัดเลือก
31 มกราคม 2567 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์
12-15 กุมภาพันธ์ 2567 รอบสัมภาษณ์
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

อ่านระเบียบทุน https://shorturl.asia/Sn7s3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022479547
หรือ https://www.facebook.com/AFHSGscholarship


news_img1

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th