INFOMATION

     ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดงานทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ปีที่ 15 ณ ห้อง 2014 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาใน “กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” รวมทั้งจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น นอกจากนั้น อีกส่วนหนึ่งจะถวายเพื่อการกุศลให้กับวัดพะยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย
เลขที่บัญชี 050-2-35805-4
ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ (งบพิเศษ)

แบบแสดงความจำนง
ในการร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่ามหากุศล


แนบสลิปการโอนเงิน
หากแนบไม่ได้แจ้งข้อมูลการโอนเงินไปยัง คุณมินตรา โต๊ะทอง
โทร : 085-343-3590 Line ID : fizzy_milk
ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี