รับสมัครงาน
ขยายเวลาการรับสมัคร อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563
เปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัคร    |    ใบสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร
ขยายเวลาการรับสมัคร อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัคร อาจารย์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วันนี้ - 30 เมษายน 2563
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 1/2563 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |   

🔶(08-05-2563)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
🔶(23-06-2563)  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง   
ขยายเวลาการรับสมัคร อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2563

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร