พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและศิษย์เก่าผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 18

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ ประกอบด้วย
💎 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
💎 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
💎 ฝ่ายงานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย บริษัท การบินไทย จำกัด (ดอนเมือง)
💎 บริษัท ซัม ไฮเทคส์ จำกัด
💎 บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จํากัด
💎สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
💎 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


news_img1

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ประกอบด้วย
💎 ดร.ทศพล เชิดชัยภูมิ
💎 คุณชญานิศ หนุนวงศ์
💎 คุณไกรสร สวัสดิ์ไธสง
💎 คุณจเด็จ จักรวาล
💎 อ.ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย
💎 คุณจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน
💎 คุณสายยันต์ คำพันธ์
💎 คุณวรรณา ดำเนินสวัสดิ์

รับชมคลิปวิดีโอศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 คลิกที่นี่
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่


news_img2

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th