คู่มือการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และ Google Meet

📌 Microsoft Teams
       คู่มือการใช้ Microsoft Teams >> CLICK
      สำหรับการประชุมหรือการเรียนการสอนออนไลน์ แบบ 2 way communication ทั้งภาพและเสียง
       ข้อดี
        - เข้าใช้งานได้ฟรี โดยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        - บันทึกวิดีโอระหว่างการสอนเก็บไว้ หรือดาวน์โหลดออกมาใช้งานได้
        - เเชร์หน้าจอ หรือไฟล์เอกสารระหว่างการสอนได้
        - ส่งเเชทสื่อสารกันในกลุ่ม/ชั้นเรียน หรือเเชทส่วนตัวได้
       ข้อจำกัด
        - รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 250 คน

MORE DETAIL >> คลิก📌 Google Meet
       คู่มือการใช้ Google Meet >> CLICK
      VDO Conference ที่มีประสิทธิภาพด้วยหน้าต่างการใช้งานที่ง่าย และไม่ซับซ้อน
       ข้อดี
        - เข้าใช้งานได้โดยใช้อีเมล์ @fph.tu.ac.th หรือ @gmail.com
        - มีหน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานง่าย
        - เเชร์หน้าจอ หรือไฟล์เอกสารได้
        - ส่งเเชทสื่อสารกันระหว่างการประชุมได้
       ข้อจำกัด
        - ไม่สามารถบันทึกวิดีโอเก็บไว้ได้
        - รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม :: วิดีโอแนะนำการใช้งานการสอนออนไลน์ สำหรับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. CLICK!