วิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค COVID-19

เราเสี่ยงติด COVID-19 ไหม? แล้วต้องทำยังไงบ้าง?
ขอบคุณข้อมูลจาก ธรรมศาสตร์สุดสุด
การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.
การติดต่อศูนย์ประสานงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


10 วิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค COVID-19
แนวทางการเฝ้าระวังและคัดกรองสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำถามยอดฮิต เรื่อง "Covid-19" ในธรรมศาสตร์
ขอบคุณข้อมูลจาก ธรรมศาสตร์สุดสุด
วิธีการป้องกันไวรัสโคโรนา วิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี