อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมคณะสาธารณสุขศาสตร์

      รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการมาแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆจากทีมผู้บริหารและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1033 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต