กีฬาสีสุขศาสตร์ ครั้งที่ 10

      รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมรองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน กีฬาสีสุขศาสตร์ ครั้งที่ 10 ร่วมแข่งกีฬา และเดินขบวนพาเหรด สีเหลือง ธีมงานภาคอีสาน
ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต