พิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ

      รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ครบรอบ 32 ปี
ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ บริเวณโถง อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ