โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ

      รศ.ดร. สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำทีมนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมจัดงาน โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ "TU Say 'No' To Sexual Harassment on Campus. We are Generation Equality" โดยมี ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องโถง SC อาคารบรรยายรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
      ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ โดยนักศึกษาวิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายการนักศึกษา จัดกิจกรรมนิทรรศการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศในเชิงนโยบายระดับชาติและแนวปฎิบัติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย