กีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 5

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาวะที่ดี (กีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 5)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาในการเป็นตัวแทนของคณะฯ ร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล แชร์บอล บาสเกตบอล
      นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันกีฬาฮาเฮ การแข่งขันกีฬาฮาเฮ(สายรหัส) และแชร์บอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมรวมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า พบกับ ทีมนักศึกษา

จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ยิมเนเซียม 7 และ สนามกีฬาด้านหลังยิมเนเซียม 7