การประชุมครั้งที่ 1 คณะอำนวยการโครงการสาธารณสุขในเรือนจำ

      ผศ.ดร.พรรณทิสชา อุทปา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ต.พระบาท จ.ลำปาง