ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี

      รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี
ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต