วางพานพุ่มวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

      รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมงานวางพานพุ่ม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นประธานเปิดงาน
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ บริเวณโถง อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จัดโดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ