ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2562

      บรรยากาศช่วงเช้ารับเพื่อนใหม่ ในงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง2014 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


Download more images.