เข้าร่วมงานวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

      ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมงานวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดโดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเกียรติ
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ บริเวณโถง อาคาร ม.ร.ว สุวพรรณ สนิทวงศ