พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

      รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 34 รูป เนื่องในวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ในวันที่ 24 ก.ค. 62
ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร รอบสระน้ำ มธ.รังสิต
Download more images.