งานทำบุญตักบาตรในงานสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่ 85

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาคณบดี และ รองศาสตราจารย์ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมงานทำบุญตักบาตรในงานสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่ 85
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์