กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561" ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเสวนา "เส้นทางสายอาชีพ" จากพี่ๆ ศิษย์เก่าฯ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษากล่าวคำอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความผูกพัน


Download video.

Download more images.