พิธีวางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณโถงอาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ