พิธีเปิดอาคารบุญชูปณิธาน

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด อาคารบุญชูปณิธาน โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านบุญชู ตรีทอง ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยอาคารดังกล่าวยังเป็นอาคารเรียนและห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของคณะอีกด้วย