งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา อีกทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมวานพานพุ่มอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ โดยปีนี้ได้จัดพานพุ่มประดิษฐ์จากอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์