รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วันนี้ - 29 พฤศจิกายน 2562
ปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต
อัตราค่าจ้าง วันละ 500 บาท
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.

🔶(11-12-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

🔶(25-12-2562)  ประกาศผลการคัดเลือก บุคคลภายนอกช่วยงาน
รับสมัคร อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันนี้ - 29 พฤศจิกายน 2562
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง ปริญญาเอก 35,700 บาท
ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัคร นักวิชาการศึกษา วันนี้ - 16 สิงหาคม 2562
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 4/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร

🔶(23-08-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
🔶(16-09-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
🔶(04-10-2562)  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง
รับสมัคร อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 2/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง ปริญญาโท เดือนละ 27,130 บาท ปริญญาเอก 35,700 บาท
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร

🔶(09-08-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
🔶(17-09-2562)  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง
รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 1/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร

🔶(09-08-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
🔶(21-08-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
🔶(30-08-2562)  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง
รับสมัครนักเรียนทุนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน มธ. ตำเเหน่ง อาจารย์ วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562
ปิดรับสมัคร

- อาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.
รับสมัคร อาจารย์ด้านการบริหารสาธารณสุข วันนี้ - 30 เมษายน 2562
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 1/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร

🔶(10-05-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
🔶(12-07-2562)  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2562
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร

🔶(10-05-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
🔶(28-05-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
🔶(13-06-2562)  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง
รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี วันนี้ - 29 มีนาคม 2562
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 2/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร

🔶(03-04-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
🔶(13-06-2562)  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันนี้ - 18 มกราคม 2562
ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 1/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 18 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |    ข้อบังคับ มธ.    |    หลักเกณฑ์การรับสมัคร

🔶(23-01-2562)  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
🔶(04-02-2562)  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง