INFOMATION

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กองทัพเรือ ได้กำหนดจัดงานทำบุญทอดผ้าป่า “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

     ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
     ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

      จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาฯ รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ให้นักศึกษาได้ยืมเรียน เช่น Notebook iPad เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรม และกลับไปรับใช้สังคม

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย
เลขที่บัญชี 050-2-35805-4
ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ (งบพิเศษ)

fph-logo 18th-fph img

แบบแสดงความจำนง
ร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา


แนบสลิปการโอนเงิน
หากแนบไม่ได้แจ้งข้อมูลการโอนเงินไปยัง คุณมินตรา โต๊ะทอง
โทร : 085-343-3590 Line ID : fizzy_milk
ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี