• สอบถามข้อมูลอื่นๆ ?
  • 0-2986-9213-9 ต่อ 7425
  • pisamai28@gmail.com
  • usa.p@fph.tu.ac.th
กำลังเปิดรับสมัคร

แผนการจัดอบรม

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# ชื่อหลักสูตร รุ่น ค่าลงทะเบียน/ท่าน
(บาท)
สมัครแล้ว / เปิดรับ สมัคร
เข้าอบรม
รายชื่อ
ผู้สมัคร
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับบริหาร" รุ่นที่ 18 (11 - 12 มกราคม 2564) 2000 1 / 50 CLICK CLICK
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับหัวหน้างาน" รุ่นที่ 20 (13 - 14 มกราคม 2564) 2000 0 / 50 CLICK CLICK
3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับบริหาร" รุ่นที่ 19 (18 - 19 มกราคม 2564) 2000 0 / 50 CLICK CLICK
4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับหัวหน้างาน" รุ่นที่ 21 (20 - 21 มกราคม 2564) 2000 0 / 50 CLICK CLICK
5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับหัวหน้างาน" รุ่นที่ 22 (25 - 26 มกราคม 2564) 2000 0 / 50 CLICK CLICK