• สอบถามข้อมูลอื่นๆ ?
  • 02-564-4440-79
  • pisamai.m@fph.tu.ac.th
  • usa.p@fph.tu.ac.th
กำลังเปิดรับสมัคร

13
January
50000 บาท
โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

แผนการจัดอบรม

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# ชื่อหลักสูตร รุ่น ค่าลงทะเบียน/ท่าน
(บาท)
สมัครแล้ว / เปิดรับ สมัคร
เข้าอบรม
รายชื่อ
ผู้สมัคร
1 หลักสูตรผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 4 (มกราคม - มีนาคม 2567) 50000 0 / 50 CLICK CLICK